Všeobecní podmínky ubytování


OBECNÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ A ÚČAST NA POBYTECH zprostředkování VYSOKÉ TATRY TRAVEL s.r.o.

Adresa společnosti:
 

 

VYSOKÉ TATRY TRAVEL s.r.o.

Švábovce 69
059 12 Švábovce

IČO: 46569782
DIČ: 2023439660
IČ DPH: SK2023439660
Tel. +421 52 2028 818 

Cestovní agentura Vysoké Tatry Travel, s.r.o. zajišťuje pro své zákazníky zprostředkování ubytovacích služeb na základě požadavků uvedených v objednávkovém formuláři. Při jednotlivých ubytovacích zařízeních mohou být tyto standardní podmínky částečně odlišné (v individuálních případech, jako jsou např. Pravidla silvestrovských pobytů apod.). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu.

STANDARDNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ:

Nástup na pobyt:
V případě, že nebylo předem dohodnuto jinak, nástup na pobyt je možný po 14:00 hod prvního dne pobytu. Standardní doba odjezdu je do 10:00 hod v poslední den pobytu.

Počet ubytovaných osob:
Ubytovací poukaz je vydán pro přesný počet osob. Není možné svévolně, bez povolení s ubytovatelem, ubytovat jiný počet osob. V případě, že bez předchozího souhlasu nastoupí na pobyt vyšší počet osob, může být pobyt bez náhrady zrušen. Změna počtu osob je možná pouze po dohodě s ubytovatelem.

Zrušení objednávky:
Klient má právo po vzniku závazné objednávky, která vzniká zaplacením zálohy, resp. podpisem závazné objednávky, pobyt zrušit. Pro zrušení pobytu se použijí následující storno poplatky:
Storno poplatky:
do 29 dnů před nástupem = bez storno poplatku
28 - 14 dní před nástupem = 40% z celkové ceny
13 - 8 dní před nástupem = 80% z celkové ceny
7 a méně dní před nástupem = 100% z celkové ceny

Zrušení pobytu musí být oznámeno písemně a potvrzeny cestovní agenturou Vysoké Tatry Travel, sro. Není snahou ubytovatele vydělávat na storno poplatcích, takže pokud je na zrušení skutečně závažný důvod a zájemce o ubytování bez zdržení o zrušení informuje, je možné storno poplatek snížit, případně odpustit. Je to však vždy řešeny individuálně a odpuštění (snížení) poplatku není právně nárokovatelné.
Zákazník se může pro případ zrušení pobytu pojistit.
V prípade, že sú v Zmluve uvedené INDIVIDUÁLNE STORNO PODMIENKY, tieto majú stále prednosť.

Odpovědnost za škody:
V případě, že během pobytu dojde k poškození věci v zařízení, které zákazník objednal a užíval, je nutné toto okamžitě nahlásit ubytovateli. Plnou odpovědnost za poškození nese klient.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za pobyt:
V nabídkách se mohou vyskytovat ceny v CZK, EUR, PLN. Platná cena v jiné měně se přepočítává aktuálním kurzem.
Přesná kalkulace za pobyt je zaslána po obdržení předběžné rezervace.

Platba za pobyt:
O formě platby bude klient informován v návrhu Smlouvy o zájezdu, a to podle podmínek konkrétního ubytovacího zařízení. Obvykle musí být celý pobyt uhrazen do 3 - 7 dní od objednávky v závislosti na termínu nástupu. Pokud je termín nástupu později než 2 měsíce ode dne objednávky, je možné platbu pobytu rozdělit na dvě části,
V ceně pobytu není zahrnuta daň z ubytování a hradí se na místě, v den příjezdu.

Ubytovací poukaz:
Po přijetí dohodnuté platby za objednaný pobyt bude klientovi mailem zaslán ubytovací poukaz, kterým se prokáže při nástupu na pobyt u ubytovatele. Ubytovací poukaz obsahuje všechny důležité náležitosti: termín pobytu, počet osob, kontakt na ubytovatele, razítko a podpis odpovědné osoby za cestovní agenturu.
Pro klienta je ubytovací poukaz potvrzením o rozsahu objednaných služeb. Kopie ubytovacího poukazu je zasílána i ubytovateli.
Ubytovací poukaz je závazný pro obě strany a jakékoliv změny v něm je možné dělat jen po vzájemné dohodě.

Reklamace poskytnutých služeb:
Pokud se při nástupu na pobyt, případně během pobytu vyskytne nějaký problém, nebo zákazník zjistí, že skutečnost neodpovídá informacím uvedeným na ubytovacím poukazu, je povinen informovat o tom ubytovatele a snažit se s ním dohodnout na nápravě věci, nebo na kompenzaci. Rovněž musí klient neprodleně telefonicky nebo e-mailem kontaktovat cestovní agenturu Vysoké Tatry Travel s.r.o. a informovat ji o vzniklém problému. Pokud ze strany ubytovatele nebyly poskytnuty služby podle objednávky, má klient nárok na reklamaci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem osobních údajů je společnost Vysoké Tatry Travel s.r.o, odpovědnou osobou PhDr. Zuzana Čížiková, jednatel společnosti. Pro účely vypracování cenové nabídky, zabezpečení objednaného pobytu a zasílání reklamních nabídek (pokud s tím klient souhlasil) se zpracovává:
* Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo
* Údaje o objednaných službách
Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu resp. po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání reklamních nabídek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. května 2020.


OBECNÉ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ A ÚČAST NA POBYTECH zprostředkování VT TRAVEL s.r.o.

Adresa společnosti:
 

 

VT TRAvel s.r.o.

Švábovce 69
059 12 Švábovce

IČO: 53051939
DIČ: 2121250153
Tel. +421 52 2028 818 

Cestovní agentura VT travel, s.r.o. zajišťuje pro své zákazníky zprostředkování ubytovacích služeb na základě požadavků uvedených v objednávkovém formuláři. Při jednotlivých ubytovacích zařízeních mohou být tyto standardní podmínky částečně odlišné
(V individuálních případech, jako jsou např. Pravidla silvestrovských pobytů apod.). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu.

STANDARDNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ:

Nástup na pobyt:
V případě, že nebylo předem dohodnuto jinak, nástup na pobyt je možný po 14:00 hod prvního dne pobytu. Standardní doba odjezdu je do 10:00 hod v poslední den pobytu.

Počet ubytovaných osob:
Ubytovací poukaz je vydán pro přesný počet osob. Není možné svévolně, bez povolení s ubytovatelem, ubytovat jiný počet osob. V případě, že bez předchozího souhlasu nastoupí na pobyt vyšší počet osob, může být pobyt bez náhrady zrušen. Změna počtu osob je možná pouze po dohodě s ubytovatelem.

Zrušení objednávky:
Klient má právo po vzniku závazné objednávky, která vzniká zaplacením zálohy, resp. podpisem závazné objednávky, pobyt zrušit. Pro zrušení pobytu se použijí následující storno poplatky:
Storno poplatky:
do 29 dnů před nástupem = bez storno poplatku
28 - 14 dní před nástupem = 40% z celkové ceny
13 - 8 dní před nástupem = 80% z celkové ceny
7 a méně dní před nástupem = 100% z celkové ceny

Zrušení pobytu musí být oznámeno písemně a potvrzeny cestovní agenturou VT travel, sro. Není snahou ubytovatele vydělávat na storno poplatcích, takže pokud je na zrušení skutečně závažný důvod a zájemce o ubytování bez zdržení o zrušení informuje, je možné storno poplatek snížit, případně odpustit . Je to však vždy řešeny individuálně a odpuštění (snížení) poplatku není právně nárokovatelné.
Zákazník se může pro případ zrušení pobytu pojistit.
V prípade, že sú v Zmluve uvedené INDIVIDUÁLNE STORNO PODMIENKY, tieto majú stále prednosť.

Odpovědnost za škody:
V případě, že během pobytu dojde k poškození věci v zařízení, které zákazník objednal a užíval, je nutné toto okamžitě nahlásit ubytovateli. Plnou odpovědnost za poškození nese klient.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za pobyt:
V nabídkách se mohou vyskytovat ceny v CZK, EUR, PLN. Platná cena v jiné měně se přepočítává aktuálním kurzem.
Přesná kalkulace za pobyt je zaslána po obdržení předběžné rezervace.

Platba za pobyt:
O formě platby bude klient informován v návrhu Smlouvy o zájezdu, a to podle podmínek konkrétního ubytovacího zařízení. Obvykle musí být celý pobyt uhrazen do 3 - 7 dní od objednávky v závislosti na termínu nástupu. Pokud je termín nástupu později než 2 měsíce ode dne objednávky, je možné platbu pobytu rozdělit na dvě části,
V ceně pobytu není zahrnuta daň z ubytování  a hradí se na místě, v den příjezdu.

Ubytovací poukaz:
Po přijetí dohodnuté platby za objednaný pobyt bude klientovi mailem zaslán ubytovací poukaz, kterým se prokáže při nástupu na pobyt u ubytovatele. Ubytovací poukaz obsahuje všechny důležité náležitosti: termín pobytu, počet osob, kontakt na ubytovatele, razítko a podpis odpovědné osoby za cestovní agenturu.
Pro klienta je ubytovací poukaz potvrzením o rozsahu objednaných služeb. Kopie ubytovacího poukazu je zasílána i ubytovateli.
Ubytovací poukaz je závazný pro obě strany a jakékoliv změny v něm je možné dělat jen po vzájemné dohodě.

Reklamace poskytnutých služeb:
Pokud se při nástupu na pobyt, případně během pobytu vyskytne nějaký problém, nebo zákazník zjistí, že skutečnost neodpovídá informacím uvedeným na ubytovacím poukazu, je povinen informovat o tom ubytovatele a snažit se s ním dohodnout na nápravě věci, nebo na kompenzaci. Rovněž musí klient neprodleně telefonicky nebo e-mailem kontaktovat cestovní agenturu Vysoké Tatry Travel s.r.o. a informovat ji o vzniklém problému. Pokud ze strany ubytovatele nebyly poskytnuty služby podle objednávky, má klient nárok na reklamaci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem osobních údajů je společnost VT travel s.r.o, odpovědnou osobou PhDr. Zuzana Čížiková, jednatel společnosti. Pro účely vypracování cenové nabídky, zabezpečení objednaného pobytu a zasílání reklamních nabídek (pokud s tím klient souhlasil) se zpracovává:
* Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo
* Údaje o objednaných službách
Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu resp. po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání reklamních nabídek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. května 2020.

 

 

Vyhledat ubytování

O nás

Zajišťujeme ubytování ve Vysokých Tatrách už více než 10 let. Jsme team lidí z Vysokých Tater. Nabízíme ubytování v zařízeních, se kterými máme dobré zkušenosti a známe je. Garantujeme Vám rychlou odpověď při rezervaci ubytování.
Šetříme Váš čas.
JSME VÁŠ PARTNER
V TATRÁCH.

 

Aktuality

Už máme také "plovoucí" ceny!

Stejně jako u letenek nebo pobytů u moře se ceny v průběhu roku mění. Poradíme vám, KDY je to nejvýhodnější, a najdeme pro každého pobyt NA MÍRU. Tatry jsou opravdu pro každého, nedejte na ostatní..zkuste to sami :).

Víc

Newsletter

Kontakt

Vysoké Tatry Travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Slovakia
IČO 46569782
DIČ 2023439660
IČ DPH: SK2023439660

VT travel s.r.o.
Švábovce 69, 059 12 Slovakia
IČO 53051939
DIČ 2121250153